Ένας δειλός είναι ανίκανος να δείξει αγάπη...


Ένας δειλός είναι ανίκανος να δείξει αγάπη. 
Αυτό είναι προνόμιο των γενναίων.

Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948, Ινδός στοχαστής και ακτιβιστής


www.empista.gr | www.empista.online

Ασφάλιση στα μέτρα σου & στις καλύτερες τιμές 


 

Σχόλια